Informacija vartotojams

Fiziniams asmenims (vartotojams)

   

        GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINA VARTOTOJAMS (FIZINIAMS ASMENIMS)

 

            Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2018-07-20  nutarimu Nr.O3E-224 „Dėl uždarosios akcinės bedrovės „Neringos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių  kainų derinimo“  suderino geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, kurias  Neringos savivaldybės taryba 2018-08-30 sprendimu Nr. T1-116 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  paslaugų kainų tvirtinimo“ jas patvirtino.

Neringos savivaldybės taryba, siekdama palengvinti miesto abonentų ir vartotojų mokestinę naštą, 2015-01-29 sprendimu Nr. T1-16 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų subsidijavimo“ patvirtino šių paslaugų subsidijavimo tvarką, kuri Neringos savivaldybės tarybos 2015-01-29  sprendimu Nr.T1-16 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų subsidijavimo pakeitimo“ buvo patikslinta.

Galiojančios subsidijos vartotojams (fiziniams asmenims):

geriamojo vandens tiekimo – 1,10 Eur/m³,

nuotekų tvarkymo                – 0,76 Eur/m³.

 

Taip pat patvirtinta atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina atskiroms vartotojų grupėms, kuri mokama kas mėnesį, nepriklausomai nuo suvartoto vandens kiekio.

 

Galiojančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nuo 2018 m. lapkričio 1 d.:

 

                         

                                Vartotojų grupės

Paslaugos kaina   be PVM

Eur/m³

Paslaugos kaina su  PVM

Eur/ m³

Subsidija Eur/ m³

 

Mokama kaina su PVM

Eur/m³

                                                     1                    

        2

      3   

     4      

 5

1.Vartotojai (fiziniai asmenys), perkantys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute,

iš šio skaičiaus:

3,09

 

3,74

1,86

1,88

-         geriamojo vandens tiekimas

1,84

2,23

1,10

1,13

-         nuotekų tvarkymas

1,25

1,51

0,76

0,75

2. Vartotojai (fiziniai asmenys), perkantys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms , šeimos ar namų reikmėms, įvaduose (individualiame name),

iš šio skaičiaus:

3,01

3,64

1,86

1,78

-         geriamojo vandens tiekimas

1,80

2,18

1,10

1,08

-         nuotekų tvarkymas

1,21

1,46

0,76

0,70

Aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams (fiziniams asmenims) perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

 

 

 

 

-         kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

1,26 Eur butui per mėn

1,52 Eur butui per mėn.

-

1,52 Eur butui per mėn.

-         kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

0,62 Eur butui per mėn.

0,75 Eur butui per mėn.

-

0,75 Eur butui per mėn.

Aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams (fiziniams asmenims) perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualiųjų gyvenamųjų namų ar kitų patalpų skirtų asmeninėms , šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

 

 

 

 

-         kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

1,87

2,26

-

2,26

-         kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti

atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

1,00

1,21

-

1,21

Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis kaina

4,59 Eur/m³

5,55 Eur/ m³

-

5,55 Eur/ m³

                                                                                   Sąskaitų apmokėjimas

Sąskaitas už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas galima apmokėti AB „Swedbank“, AB „Šiaulių bankas“, Luminor Bank AS, AB SEB bankas, AB „Lietuvos paštas“, UAB “Perlas Finance”, AB “Lietuvos spauda” kioskuose, prekybos centro „Maxima“ kasose, bei naudojantis elektroninėmis sistemomis “Viena sąskaita” ir "Ignitis savitarnos svetainė". Internetinėje banko sistemoje sąskaitas galima apmokėti pasirinkus „ĮMOKOS IR MOKESČIAI“ ir mūsų įmokos kodą 450.

 

       

    DĖL GERIAMOJO VANDENS KIEKIO NUSTATYMO VIENAM GYVENTOJUI

Vadovaujantis atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 4 punktu, UAB „Neringos vanduo“ apskaičiavo ir patvirtino vidutinį Neringos miesto savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje  suvartojamo  geriamojo vandens kiekį - 3,16 m3 gyventojui per mėnesį, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų. Apskaičiuotas vandens kiekis taikomas nuo 2020 m. vasario 1 d. ir galios iki 2021  m. sausio 31 dienos.