Informacija vartotojams

Juridiniams asmenims (abonentams)

 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINĖ KAINA IR GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS MOKESTIS ABONENTAMS (JURIDINIAMS ASMENIMS) 

 

                    Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba 2020-09-03  nutarimu Nr.O3E-806 „Dėl uždarosios akcinės bedrovės „Neringos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderino geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, kurias  Neringos savivaldybės taryba 2020-09-24 sprendimu Nr. T1-141 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ patvirtino (be pridėtinės vertės mokesčio).

 

 Neringos savivaldybės tarybos 2020-09-24 sprendimu Nr. T1-142 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio tvirtinimo“ patvirtintas geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis (be pridėtinės vertės mokesčio), kuris mokamas kiekvieną mėnesį nepriklausomai nuo suvartoto vandens kiekio.

Neringos savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr.T1-16 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr.T1-193 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų subsidijavimo“  pakeitimo“ geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos  subsidijuojamos. 

 

 Galiojančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  paslaugų kainos nuo 2020 m. lapkričio 1

 

Sąskaitų apmokėjimas

 Sąskaitas už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas galima apmokėti : AB „Swedbank“, AB „Šiaulių bankas“, Luminor Bank AS, AB SEB bankas.

     DĖL GERIAMOJO VANDENS KIEKIO NUSTATYMO VIENAM GYVENTOJUI

  adovaujantis atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 4 punktu, UAB „Neringos vanduo“ apskaičiavo ir patvirtino vidutinį Neringos miesto savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje  suvartojamo  geriamojo vandens kiekį - 3,16 m3 gyventojui per mėnesį, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų. Apskaičiuotas vandens kiekis taikomas nuo 2020 m. vasario 1 d. ir galios iki 2021  m. sausio 31 dienos.