Naujienos

Neringos miesto gyventojų dėmesiui

Naujienos
2019 05 09

Neringos miesto gyventojų dėmesiui, 

            Pranešame, jog nuo š.m. gegužės mėn. 02 d. vadovaujantis “Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo” sutarties 8.6 punkt. Vartotojas privalo, kas mėnesį deklaruoti šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis užpildant apmokėjimo dokumentą  pagal paties Vartotojo nuskaitytus ar kitokiu būdu pateiktus apskaitos prietaisų  rodmenis. Nedeklaravus šalto geriamojo vandens skaitiklių rodmenų, vandens kiekis, kas mėnesį, bus skaičiuojamas pagal Vandens tiekėjo patvirtintas vandens suvartojimo normas vienam gyventojui. Deklaravus skaitiklio rodmenis vandens kiekis bus perskaičiuojamas.