Paslaugos

Papildomos paslaugos

Papildomos paslaugos (kainos be PVM)

Abonento arba vartotojo laikinas atjungimas nuo geriamojo vandens tiekimo tinklų  -12,36 EUR;

Abonento arba vartotojo laikinas prijungimas prie geriamojo vandens tiekimo tinklų  -14,40 EUR;

Vandens išleidimas iš namo vandentiekio sistemos:

name iki 5 butų     – 6,17 EUR;

name iki 10 butų   – 7,51 EUR;

name iki 20 butų   – 8,89 EUR;

name virš 20 butų – 10,91 EUR;

Hidrodinaminės mašinos nuoma 1val.          – 57,92 EUR;

Ekskavatoriaus nuoma 1 val.                            – 28,96 EUR;

Generatoriaus nuoma 1 val.                              – 20,27 EUR;

Nuotekų atvežimas iš išgriebimo duobių ir septikų į valymo įrenginius bendrovės asenizacine mašina (be galutinio nuotekų tvarkymo):

gyventojams (vartotojams);                                – 4,59 EUR/m3;

įmonėms (abonentams);                                     – 4,59 EUR/m3;

Dėl abonento arba vartotojo kaltės sugedusio šalto vandens apskaitos prietaiso pakeitimas - 23,19 EUR + skaitiklio kaina;